Seurakunnan johto


Vanhimmisto

Vanhimmiston tehtävänä on hoitaa seurakunnan hengellistä elämää ja pitää huolta seurakunnasta ja sen jäsenistä. Käytännössä vanhimmisto johtaa ja ohjaa seurakunnan työtä. Vanhimmisto koostuu seurakunnan jäsenistä, jotka valitaan seurakunnan asiakokouksessa. He ovat työstään vastuussa Jumalalle ja seurakunnalle. Vanhimman valintaan liittyvät perusteet löytyvät myös Jumalan Sanasta. (1. Tim. 3:1-7)

Seurakunnan vanhimmat toimivat seurakunnan johtoryhmänä, paimenina, sananjulistajina ja opettajina. Vanhimmiston työ ei koostu ainoastaan kokouksissa istumisista, vaan myös sielunhoito- yms. kysymyksissä vanhimmat ovat seurakuntalaisten käytettävissä. Tällä hetkellä Kälviän helluntaiseurakunnan vanhimmistoon kuuluu 6 jäsentä ja pastori.

Vanhimmisto kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein. Vanhimmat toimivat tiiminä johtaen seurakuntaa luottaen Pyhän Hengen ohjaukseen ja apuun. Raamattu, Jumalan Sana on se perustus, joka ohjaa päätöksentekoa. Sen lisäksi vanhimmistossa on kokemusta seurakunnan ja käytännön työstä eri elämän alueilla. Vanhimmiston kokoontumisissa keskustellaan ja käsitellään niin suuria hengellisiä linjoja kuin monia yksityiskohtaisiakin kysymyksiä. Monia asioita valmistellaan vanhimmiston avuksi myös pienemmissä työryhmissä.

Vanhimmisto kokoontuu pääasiassa seurakunnan omissa tiloissa, mutta toisinaan se vetäytyy johonkin rauhalliseen paikkaan pohtimaan ajankohtaisia asioita tai suunnittelemaan seurakunnan toimintaa.

Hallitus

Helluntaiseurakunta on yhteisö, jonka jäseneksi voi tulla vain henkilökohtaisesti uskonsa Jeesukseen tunnustava ja uskonsa tunnustamisen jälkeen upotuskasteella kastettu henkilö. Seurakunnassamme ei ole merkitystä sillä, minkä ikäisenä on kastettu – pääasia on se, että on kastettu uskovaisena.

Helluntaiseurakunnan toiminta on järjestettävä jonkin lain mukaan, jotta se voisi omistaa rukoushuoneita, palkata työntekijöitä ja tehdä muita laillisia toimenpiteitä. Helluntaiseurakunta ei ole julkisoikeudellinen yhteisö. Perinteisesti helluntaiseurakunnan taustalla on ollut yhdistyslain mukaan toimiva ns. aatteellinen rekisteröity yhdistys, joka hoitaa asioita yhteiskunnan eri portaisiin. Yleensä kaikki seurakunnan jäsenet ovat jäseniä myös virallisessa yhdistyksessä. Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään vain paikallisen helluntaiseurakunnan jäsenet. Yhdistyksellä on hallitus, joka hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat. Suuremmista asioista päättää yhdistyksen kokous, joka kutsutaan koolle tarvittaessa. Yhdistyksen vuosikokous käsittelee yhdistyksen säännöissä mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat (hallitus, hallinto, tilit).

Seurakunnan johtosääntö